Mức giá
Thương hiệu
CPU
Ổ cứng
Màn hình
RAM
Card rời
Nhu cầu sử dụng

Màn hình Surface RT 1

1.500.000 đ 1.800.000 đ

Màn hình Surface Book 2

7.300.000 đ 8.300.000 đ

Màn hình Surface Pro 5

3.500.000 đ 3.800.000 đ

Màn hình Surface Pro 4

3.500.000 đ 3.800.000 đ

Màn hình Surface Pro 3

3.400.000 đ 3.800.000 đ

Màn hình Surface Pro 2

1.600.000 đ 2.000.000 đ

Màn hình Surface RT 2

1.500.000 đ 1.800.000 đ

Màn hình Surface Book 1

3.400.000 đ 3.900.000 đ

Copyright 2019 by laptophaidang.vn - Design by dominet.vn

Hotline: 0972346663
call